Plánujte logicky

Plánujte logicky

Obsahují vaše plány spoustu čísel? Řady různých rozpočtů, ale chybí v nich to podstatné? Totiž, že nestanovují cíle, strategie a taktiky?

Formulujte své plány logicky. Stanovte jasnou strategii, kterou se budete ubírat. Srovnejte plán předchozího roku se současným plánem. Rozlišujte strategii a taktiku. Není to totéž. Nebuďte jako řada firem a uvědomte si to. Taktika je spíše krátkodobá a řeší strategii v praxi. Příkladem taktiky je nahrazování staré technologie novou. S tou samozřejmě souvisí strategie, zde třeba zlepšování služeb zákazníkům.

Podívejte se na změny ve vašich plánech. Obsahuje váš nynější plán vůbec nějaké nové nápady? Neřiďte se starým plánem. Nebuďte líní, udělejte zcela nový. Podmínky na trhu se neustále mění. Zahrňte je do svých plánů. Strategie, jež byla účinná dříve, nemusí fungovat nyní. A neopomínejte do plánů zahrnovat různé faktory. Předvídejte alternativní scénáře. Vypracujte standardizovaný plán. Zahrňte do něj SWOT analýzu (Udělejte SWOT analýzu 1.část). Dále musí obsahovat hlavní myšlenky, taktiky, strategie, cíle i rozpočty, popř. kontrolní aparáty. Fáze na sebe musí navazovat. Vymezte své cíle, poté uskutečňujte stanovenou strategii. Jednotlivé náklady na zavádění taktiky do praxe řiďte s pomocí rozpočtů.

Plánujte logicky, všechno má svůj řád. Čiňte tak reálně. Požadovat například dvojnásobné zvýšení tržeb v době ekonomického útlumu je nesmysl.

Vložit komentář k tomuto článku

Archív
Připravujeme
Připravujeme nový článek. Více se dozvíte ZDE.