Udělejte SWOT analýzu 2.část

Udělejte SWOT analýzu 2.část

Teď už zřejmě tušíte, v čem metoda SWOT spočívá. (Udělejte si SWOT analýzu 1.část) Přišli jste na spoustu silných a slabých stránek vaší firmy, ale vaše „swotka“ ještě není kompletní.

Dokončete ji zanalyzováním vnějšího prostředí. Hledejte příležitosti (O = oportunities) a hrozby (T = threats). Identifikujte tyto hůře kontrolovatelné faktory externího prostředí. Čiňte tak s pomocí analýzy PEST (popř. PESTE, STEPE aj.) Shrňte s ní veškeré faktory politické, ekonomické, sociálně-kulturní a technologické. Můžete sem zahrnout také vlivy ekologické či mezinárodní.

Sepsáním příležitostí a hrozeb zjišťujte veškeré události v okolí organizace. Předjímejte těmito faktory budoucí vývoj. Zkuste připravit firmu na situace, které mohou nastat. Stanovte kroky, jak reagovat v případě negativních změn. Příkladem příležitostí je oslovení nového segmentu zákazníků nebo vstup na nové trhy. Jako zástupce hrozeb lze považovat novou konkurenci či zvýšení daní. Máte- li vše přehledně sepsáno, přejděte k druhé fázi. Hledejte vzájemné propojení mezi všemi čtyřmi faktory SWOT analýzy. Lepší součinností těchto faktorů pak stanovujte strategii pro rozvoj firmy. Zdůrazňujte silné stránky. Oslabujte ty slabší. Eliminujte hrozby, posilujte příležitosti.

Kvalitním rozborem vlastní společnosti stanovujte svou strategii. Metoda SWOT je jedna z možných velmi efektivních možností.

U článku Udělejte SWOT analýzu 2.část je 1 komentář

Zanechte komentář pro Udělejte SWOT analýzu 1.část - Marketing.Minirady.cz

Archív
Připravujeme
Připravujeme nový článek. Více se dozvíte ZDE.